2022 Yılı Katkı Payı Tutarları

Vakfımız Yönetim Kurulunca 2021 yılı katkı paylarında bir artış yapılmamış ve 2022 yılı katkı payları; özel kesimde serbest ve bağımlı çalışanlardan 1950 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olanlar için 480 TL; özel kesimde serbest veya bağımlı çalışmayanlar, özel kesimde serbest veya bağımlı çalışanlardan 1949 ve daha önceki yıllarda doğmuş olanlar ile kamu kesiminde çalışanlar için 120 TL olarak belirlenmiştir.

Ödemelerinizi bütçenize uygun olarak 12 aya kadar taksitler halinde yapmanız mümkündür.

Vakfımızın kendinden beklenen hizmetleri sunabilmesi, takdir edeceğiniz üzere Vakfın ancak belirli bir mali seviyeye ulaşması ile mümkün olabilecektir. Bu bağlamda mensuplarımızın katkı paylarının ödenmesi hususunda gösterecekleri özen için şimdiden teşekkür ederiz.

ÖNEMLİ NOT: Vakfımıza banka kanalıyla ödemede bulunacak olan mensuplarımızın, ödemenin mahiyetini ve kimin adına ödeme yapıldığına dair açıklama notunu da dekonta yazdırmaları ve mümkünse dekontun fotokopisini bültenin sonundaki numaraya fakslamaları, Vakfımız kayıtlarının sağlıklı tutulabilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.

Üste geri dön