Vakfın Amacı

•  Türkiye’de ekonomi, maliye, işletme, muhasebe, vergi hukuku, yönetim ve denetim alanlarında çalışmalar yapmak ve çalışmaları desteklemek, bu konularda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilimsel araştırmaları özendirmek ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
•  Yukarıda belirtilen alanlarda eğitim yapan yükseköğrenim kurumları ile bu alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak,
•  Hesap Uzmanlarının ülke düzeyindeki mesleki etkinliklerini artırıcı ve verilen hizmetin seviyesini yükseltici her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunmak ve bunları desteklemek,
•  Mensuplarının ve ailelerinin ekonomik, sağlık ve sosyal, eğitsel ve kültürel gereksinimlerinin karşılanması için çaba göstermek, bu doğrultuda yapılan ve yapılacak olan faaliyetlere katılmak ve yardımcı olmak.

Vizyonumuz

· Türkiye’de ekonomi, maliye, işletme, muhasebe, vergi hukuku, yönetim ve denetim alanlarında çalışmalar yapmak ve çalışmaları desteklemek, bu konularda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilimsel araştırmaları özendirmek ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

· Yukarıda belirtilen alanlarda eğitim yapan yükseköğrenim kurumları ile bu alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak,

· Hesap Uzmanlarının ülke düzeyindeki mesleki etkinliklerini artırıcı ve verilen hizmetin seviyesini yükseltici her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunmak ve bunları desteklemek,

· Mensuplarının ve ailelerinin ekonomik, sağlık ve sosyal, eğitsel ve kültürel gereksinimlerinin karşılanması için çaba göstermek, bu doğrultuda yapılan ve yapılacak olan faaliyetlere katılmak ve yardımcı olmak.

Misyonumuz

Hesap uzmanlarının ekonomi, maliye, işletme, vergi hukuku, muhasebe, denetim ve yönetim alanlarındaki birikimlerini vakıf çatısı altında toplayarak, sosyal ve siyasal görüş ve düşünce aykırılıklarının üstünde hesap uzmanlığının saygınlığını egemen kılarak; topluma çağdaş bilim ve tekniğe dayalı hizmet sunmak, mesleki alanda da araştırma, geliştirme, dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirmektir. 

Üste geri dön