Tarihçe

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Ankara Asliye 22’inci Hukuk Mahkemesi’nin 12.02.1993 gün E:1993/120, K: 1993/92 sayılı Kararı ile Tescil Edilmiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 13.04.1993 tarihli Resmi Gazetede ilan olunmuştur.

Vakıf Senedinde 1997, 2001, 2007 ve son olarak da 2016 yılında değişiklikler yapılmıştır.

Kurucu Üyeler Vakfın Kuruluş amacını şöyle ifade etmişlerdir:

“Bizler, Maliye Hesap Uzmanları olarak, vakfın kurucu üyeleri sıfatıyla; Kurulumuzun, ülkemizde ekonomi, maliye, işletme, vergi hukuku, muhasebe, denetim ve yönetim alanlarında başarılı hizmetler verdiğine, büyük vergi reformunu gerçekleştirdiğine, yurttaş ile kamu idaresi arasında karşılıklı güven ve saygıya dayalı ilişkiler kurulmasında değerli görevler yaptığına inanıyor; el ve gönül birliğiyle, yıllar boyu sürdürülen özverilerle, çıkarsız ve yansız üstün bir meslek ahlakına ulaşıldığını kabul ediyoruz. Bundan böyle de, tüm birikimlerimizi vakıf çatısı altında toplayarak, sosyal ve siyasal görüş ve düşünce aykırılıklarının üstünde mesleğimizin saygınlığını egemen kılarak; topluma çağdaş bilim ve tekniğe dayalı hizmet sunabilmek, meslek alanında da araştırma, geliştirme, dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirmek amacıyla; yasalara uygun olarak, yurdumuza ve mesleğimize yararlı ve uğurlu olması dileğiyle işbu vakıf senediyle, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı’nı kuruyoruz”

Bu ilkeler çerçevesinde Kuruluş yılı olan 1997’den beri Resmi Senedinde yer alan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vakıf Senedimize göre 4709 sayılı Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına ve Maliye Bakanlığı Merkez ve İller Kadrosunda Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde Hesap Uzmanlığı sıfatını kazanan Hesap Uzmanları ile bunlardan vefat edenlerin eş ve çocukları vakıf mensubu olarak kabul edilmektedirler. Hesap Uzmanları Kurulunun kuruluşundan bu güne kadar 1402 kişi Hesap Uzmanı unvanını kazanmıştır. Bu kişiler arasından Vakfın mütevelli heyeti ve yönetim Kurulu oluşturulmaktadır.

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu 2011 yılının Temmuz Ayında yayımlanan 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmış olmakla birlikte Vakfımız ve Maliye Hesap Uzmanları Derneği birlikte ve ayrı ayrı yapmış olduğu çalışmalar, yayınlar, paneller, yarışmalarla Hesap Uzmanlığı ruhunu ve birlikteliğini yaşatmaya ve ekonomi, finans ve maliye literatürüne katkılar sunmayı sürdürmektedir.

Bu kapsam öncelikli merhum Yılmaz Özbalcı üstadın büyük emek harcayarak oluşturduğu kanunlar, yorum ve açıklamalar külliyatını Maliye Hesap Uzmanları Derneği ile ortak kurduğu Oluş Yayıncılık A.Ş. bünyesine katmış, sonradan HUZ Akademi Yayıncılık A.Ş.’ye dönüşen şirket külliyatı Hesap Uzmanlarının birikimleri sayesinde güncel tutmaya ve kullanıcıların hizmetine sunmaya çalışmaktadır.

Hesap Uzmanları Kurulunun kuruluşu her yıl Mayıs ayında düzenlenen paneller ve sonrasında verilen kokteyl ile kutlanmaktadır. Bu kapsamda zaman zaman düzenlediği yarışmalarla ekonomi, maliye ve finans dallarında yeni araştırma ve yayınlar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mensuplarının ve ailelerinin ekonomik, sağlık ve sosyal, eğitsel ve kültürel gereksinimlerinin karşılanması için çaba göstermektedir.

Türkiye’de ekonomi, maliye, işletme, muhasebe, vergi hukuku, yönetim ve denetim alanlarında çalışmalar yapmakta, yayın faaliyetinde bulunmaktadır.

Üste geri dön