DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE VERGİ TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİ

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim
Dalı ile Maliye Hesap Uzmanlar  Vakfının düzenlediği “DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE VERGİ TEŞVİKLERİNİN SEMPOZYUMU”  “DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE VERGİ TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİ” adı altında kitaplaştırıldı.

https://huzv.org/kitaplar/huv_vergi_tesviklerinin_etkinligi_03_04_2020/