KARBON SALINIMININ ÖNLENMESI KARBON VERGISI VE EMISYON TICARET SISTEMI

Vakfımız Yayınlarından PROF. DR. HAKAN ÜZELTÜRK,PROF. DR. BURÇİN BOZDOĞANOĞLU ve BÜLENT TAŞ kaleme aldıkları
KARBON SALINIMININ ÖNLENMESI KARBON VERGISI VE EMISYON TICARET SISTEMI yayında.

Bu çalışmalarımızı siyaset,
basın, sivil toplum başta olmak üzere, bir seri olarak kamuoyuyla da paylaşmak
istiyoruz.
İşte bu çalışma da bunlardan biri. Dünyamızın içinde bulunduğu iklim krizinin en
büyük sebeplerinden biri olan karbon salınımının azaltılmasına ve önlenmesine yönelik
tedbirler hakkında kapsamlı bir rapor.
Çalışmada, karbon salınımıyla mücadelenin iki alternatif yolu ayrıntılı bir şekilde
ele alınıyor: karbon vergisi ve emisyon ticaret sistemi. Dünyadaki gelişmeler ve
ülkemizin şartları göz önünde bulundurularak ayrı ayrı ele alınan bu mücadele önlemleri,
karşı karşıya olduğumuz bu acil ve hayati soruna akılcı ve yol gösterici çözümler
öneriyor.
Bu çalışmayı, başından sonuna kadar yazarlarımız Prof. Dr. Hakan Üzeltürk, Prof.
Dr. Burçin Bozdoğanoğlu ve Bülent Taş yürüttüler. Ayrıca, çalışmaya hem planlama ve
içerik açısından hem de Vakfımız Yönetim Kurulu adına projenin genel koordinatörlüğünü
üstlenmek suretiyle, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyemiz olan Prof. Dr. Nevzat
Saygılıoğlu da önemli katkılar sağladı.
Hepsine ve tüm emeği geçenlere en içten şükranlarımı sunuyor, bu değerli çalışmanın
ülkemizin bu küresel sorunla başa çıkma çabasına önemli katkıları olmasınıtemenni ediyoruz.

huv_karbon_vergisi