2020 Yılı Vakıf Mütevelli Seçimi Aday secimi Oy Pusulası

2020 Yılı Vakıf Mütevelli Seçiminde Ankara İstanbul ve İzmir de Kamu ve Özelde çalışan adayları gösterir Oy Pusulası ekte sunulmuştur.